Hotel Babica

hotel-babica_01
hotel-babica_02
hotel-babica_03
hotel-babica_elew-E
hotel-babica_elew-N
hotel-babica_elew-S
hotel-babica_elew-W
hotel-babica_plan
previous arrow
next arrow

Projekt architektoniczny kompleksu rekreacyjno - sportowego | Babica | 2018

Projekt architektoniczny hotelu stanowi część planowanego kompleksu rekreacyjno – sportowego. Usytuowany jest w Babicy na malowniczej, widokowej działce. Podstawowy zamysł projektowy polegał na wykorzystaniu walorów miejsca i zaakcentowaniu głównych linii widokowych skierowanych w stronę Wadowic. Wpasowanie poszczególnych kondygnacji w naturalne nachylenie terenu oraz uruchomienie piątej elewacji w postaci zielonego dachu, ukrywa kubaturę bryły od strony elewacji frontowej i nadaje jej zaskakujący, tajemniczy charakter. Budynek jest najmniejszym hotelem w całości założenia i ma spełniać wymogi dla obiektów o podwyższonym standardzie użytkowania.

Zobacz także: