Usługi


Biuro oferuje usługi architektoniczne i wielobranżowe w tym:

  • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • Projektowanie obiektów handlowo-usługowych
  • Projektowanie budynków użyteczności publicznej
  • Projektowanie budynków administracyjno-biurowych
  • Projektowanie hal sportowych i sal gimnastycznych z zapleczem
  • Projektowanie basenów
  • Projektowanie hal przemysłowych z zapleczem
  • Projektowanie obiektów służby zdrowia i domów pomocy społecznej
  • Projektowanie hoteli i pensjonatów
  • Projektowanie restauracji
  • Projekty terenów sportowych i rekreacyjnych
  • Studia i badania architektoniczno-konserwatorskie zabytków architektury oraz ich rewaloryzacja
  • Inwentaryzacje i ekspertyzy stanu istniejącego
  • Aranżacja wnętrz
  • Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji