Kompleksowe rozwiązania architektoniczne

Bryła

Ponadczasowość wkomponowana w strony świata i w indywidualny charakter miejsca.

Wnętrze

Stawiamy na funkcjonalność oraz logikę; akcentując indywidualny rys czasu, miejsca i ludzi.

Koncepcja

Najprzyjemniejszy etap procesu inwestycyjnego. Pomysł i wytyczony plan działania. Funkcja i forma zamierzenia projektowego.

Nasze usługi

Zakres opracowań
 • Analizy terenu - opracowanie danych wyjściowych poprzedzających proces inwestycyjny - opracowanie ocen stanu technicznego, ekspertyz technicznych
 • Koncepcje architektoniczne
 • Dokumentacja projektowa architektoniczno - budowlana oraz zagospodarowanie terenu
 • Kompleksowa obsługa inwestycji, koordynacja współpracujących biur branżowych
 • Wizualizacje obiektów
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Doradztwo
 • Nadzór budowlany
 • Opracowanie kosztorysów
 • Audyt energetyczny
 • Świadectwo energetyczne budynku
Zakres działalności
 • Budownictwo mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna)
 • Obiekty użyteczności publicznej (biura, teatry, hotele, pensjonaty, centra handlowe, banku, obiekty sportowe, szkoły, obiekty sakralne, szpitale, obiekty służby zdowia , opieki społecznej i inne)
 • Rewaloryzacja zabytków
 • Adaptacja i modernizacja budynków istniejących
 • Budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne , magazynowe)
 • Obiekty i urządzenia infrastruktury miejskiej (garaże, parkingi wielopoziomowe)
 • Obiekty małej architektury (altany, ogrodzenia)
 • Projekty domów
© 2018 | Studio Architektoniczne LA | Serwis stworzony przez Cubicsoft